user_mobilelogo

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Καθεστώς 19.2 – Δράση 19.2.4: «Δράσεις Συνεργασίας»

 

Η ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Εταιρεία Κοινοτήτων Περιοχής Τροόδους ΛΤΔ» σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, τον Κυπριακό Οργανισμό Πληρωμών και το Τμήμα Γεωργίας ανακοινώνουν την Προκήρυξη του Καθεστώς 19.2 – Δράση 19.2.4: «Δράσεις Συνεργασίας» που υλοποιείται στο πλαίσιο της Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης LEADER της περιοχής της ΟΤΔ Τροόδους 2014-2020.

 

Στόχος της Δράσης είναι η ενθάρρυνση και η προώθηση, μορφών συνεργασίας στις οποίες να συμμετέχουν τουλάχιστον δύο φορείς που να στηρίζονται:

(α) στις μεθόδους συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών παραγόντων εντός της ΕΕ, του γεωργικού και του δασικού τομέα, της αλυσίδας τροφίμων και άλλων που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων και των προτεραιοτήτων της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων ενώσεων παραγωγών, συνεταιρισμών και διεπαγγελματικών οργανώσεων· 

(β) στην δημιουργία συμπλεγμάτων φορέων (clusters) και δικτύων. 

 

Οι επιλέξιμες προς χρηματοδότηση δράσεις είναι οι ακόλουθες: 

I. συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και την κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την ανάπτυξη και/ ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών που συνδέονται με τον αγροτουρισμό, 

II. κοινή δράση που αναλαμβάνεται με σκοπό το μετριασμό της αλλαγής του κλίματος ή την προσαρμογή σε αυτή, 

III. κοινές προσεγγίσεις σε ό,τι αφορά τα περιβαλλοντικά Έργα και τις τρέχουσες περιβαλλοντικές πρακτικές, 

IV. συνεργασία μεταξύ των φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού για την αειφόρο προμήθεια βιομάζας για χρήση στα τρόφιμα, στην παραγωγή ενέργειας και σε βιομηχανικές διαδικασίες,

V. διαφοροποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων σε δραστηριότητες που αφορούν την υγειονομική περίθαλψη, την κοινωνική ένταξη, τη γεωργία που στηρίζεται από τις τοπικές κοινότητες και την εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον και τη διατροφή και 

VI. άλλες μορφές συνεργασίας.

Ο συνολικός Προϋπολογισμός που θα διατεθεί ανέρχεται στο ποσό των 200.000,00 € από τα οποία τα 106.000,00 € αποτελούν τη Κοινοτική Συμμετοχή (53%) που καλύπτεται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και τα 94.000,00 € την Εθνική Συμμετοχή (47%). 

Το ύψος της χορηγίας ανέρχεται στο 60% για τις επενδύσεις και στο 100% για τις λοιπές κατηγορίες δαπανών, ως ποσοστό επί των επιλέξιμων δαπανών του έργου. Το μέγιστο ύψος της ενίσχυσης θα ανέρχεται στις 50.000 €.

Δικαιούχοι: Θεωρούνται οι συνεργασίες, οι οποίες εκπροσωπούνται από τον Επικεφαλής Εταίρο (Εταίρος 1) και πληρούν τους όρους επιλεξιμότητας, όπως αυτοί καθορίζονται στην 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Εταιρεία Κοινοτήτων Περιοχής Τροόδους ΛΤΔ» .

Οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση για χορηγία η οποία θα υλοποιηθεί στην περιοχή παρέμβασης της ΟΤΔ Τροόδους. Η περιοχή παρέμβασης, είναι οι ακόλουθες κοινότητες: Άγιος Αμβρόσιος Λεμεσού, Άγιος Δημήτριος, Άγιος Θεόδωρος Σολέας, Άγιος Θεράπων, Άγιος Ιωάννης Λεμεσού, Αγρίδια, Αγρός, Άλωνα, Αμίαντος, Άρσος Λεμεσού, Ασκάς, Γαλάτα, Γερακιές, Δύμες, Δωρά, Ευρύχου, Ζωοπηγή, Κακοπετριά, Καλιάνα, Καλοπαναγιώτης, Καμινάρια, Καμπί, Κάμπος, Καννάβια, Κατύδατα, Κάτω Μύλος, Κοράκου, Κούρδαλι, Κυπερούντα, Λαγουδερά, Λαζανιά, Λεμίθου, Ληνού, Λιβάδια Λευκωσίας, Μαλιά, Μένοικο, Μονιάτης, Μουτουλλάς, Μυλικούρι, Νικητάρι, Οίκος, Ορούντα, Παλαιόμυλος, Παλαιχώρι Μόρφου, Πάνω Πλάτρες, Πεδουλάς, Πελένδρι, Πλατανιστάσα, Πολύστυπος, Ποτάμι, Ποταμιού, Ποταμίτισσα, Πρόδρομος, Σαράντι, Σιναόρος, Σπήλια, Τεμβριά, Τρείς Ελιές, Τσακίστρα, Φαρμακάς, Φλάσου, Φτερικούδι και Χανδριά.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι προτρέπονται να προμηθευτούν τη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τα σχετικά παραρτήματα τα οποία διατίθενται στα γραφεία της ΟΤΔ Τροόδους κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τα έντυπα διατίθενται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή χωρίς χρέωση και είναι διαθέσιμα και στην ιστοσελίδα της ΟΤΔ στο www.anetroodos.org

 

Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους από την Παρασκευή  16/07/2021 μέχρι και την Παρασκευή 14/01/2022, και ώρα 12:00 το μεσημέρι.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:

Αναπτυξιακή Εταιρεία Κοινοτήτων Περιοχής Τροόδους, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ, 62, 2827, Γαλάτα / Τηλ: 22952043, Φαξ: 22952045, EmailΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. / Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.    

 

ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:

Καθεστώς 19.2 – Δράση 19.2.4: «Δράσεις Συνεργασίας»

1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Καθεστώς 19.2.4 (PDF)

Έντυπο Αίτησης - Καθεστώς 19.2.4 (WORD)

Έντυπο Αίτησης - Καθεστώς 19.2.4 (PDF)

Κριτήρια Αξιολόγησης - Καθεστώς 19.2.4

Έκθεση Αξιολόγησης - Καθεστώς 19.2.4

Join us on Facebook facebook small

 

if you are for Trooding All the way

 

Subscribe to our Newsletter