user_mobilelogo

Η Ανάπτυξης Εταιρεία Κοινοτήτων Περιοχής Τροόδους ΛΤΔ (ΑΝ.Ε.Τ.) αποτελείται από μια ομάδα έμπειρων και εξειδικευμένων, σε πολλά και διάφορα αντικείμενα, στελεχών, με πλήρης συμπληρωματικότητα, ώστε να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις και συμβουλευτικές υπηρεσίες στο κοινοτικό και ιδιωτικό τομέα.

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κοινοτήτων Περιοχής Τροόδους ΛΤΔ συνενώνοντας όλες τις περιοχές (7 υποπεριοχές / 68 κοινότητες σαν Ομάδα Τοπικής Δράσης Leader μέχρι σήμερα και 110 κοινότητες σε επίπεδο Γεωπάρκου) που αποτελούν τη περιφέρεια Τροόδους και αναπτύσσοντας άρρηκτους δεσμούς, αποσκοπεί στην ανάπτυξη, ανάδειξη και προβολή αυτών, προωθώντας παράλληλα προς επίλυση τα χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζουν τόσο οι περιοχές αυτές όσο και οι επιμέρους κοινότητες που τις αποτελούν. Η εταιρεία συστάθηκε το Γενάρη του 2009 ως εταιρεία χωρίς μετοχικό κεφάλαιο, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Η ΑΝ.Ε.Τ. αποτελεί αξιόπιστο και αποτελεσματικό αναπτυξιακό μηχανισμό στα χέρια των φορέων και των κατοίκων των υποπεριφερειών Μαραθάσας, Σολέας, Κουμανδαροχώρια, Ορεινών Θερέτρων Λεμεσού, Νότια και Βόρεια Πιτσιλιά και τέλος Κρασοχώρια-Αμπελοχώρια.

20160907 130312

Όραμα:

Συγκρότηση της περιοχής Τροόδους ως ενιαία αναπτυξιακή οντότητα και ανάδειξη της σε ελκυστικό τόπο διαβίωσης μεδιακριτή τοπική οικονομία βασισμένη στην κληρονομία της

Πάνω σε αυτή τη βάση και σε συνεχή συνεργασία με τα Κοινοτικά Συμβούλια, οργανωμένα σύνολα αλλά και ιδιώτες μέλη της, ως δράσεις στρατηγικής σημασίας για την προώθηση του οράματος επιλέγεται η διασύνδεση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς με τον πρωτογενή και το δευτερογενή τομέα και η ταυτόχρονη ένταξη τους στη τοπική τουριστική δραστηριότητα, ώστε να εξασφαλιστεί η δημιουργία απασχόλησης, η αύξηση εισοδήματος, η παραμονή των κατοίκων και η προσέλκυση νέων. 

 Το όραμα προσανατολίζει μακροπόθεσμα την ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας (κοινότητας πολιτών), εξασφαλίζει παράλληλα ένα περιθώριο ευελιξίας και δυνατοτήτων αντίδρασης στις αναδυόμενες ευκαιρίες και στις απρόβλεπτες εξελίξεις.

Οι στόχοι και τα πεδία δράσης της εταιρείας  κινούνται ως εξής :

 • Βελτίωση ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής
 • Προσέλκυση νέων κατοίκων
 • Οργάνωση εκδηλώσεων (σε περιφερειακή συνεργασία,  με παραδοσιακά συγκροτήματα, για τοπικά παραδοσιακά προϊόντα, ανάδειξη Πολιτιστικής και Βυζαντινή Κληρονομιά κ.α)
 • Συνδυασμός αγροτουρισμού με τοπική παραγωγή
 • Τουριστική ανάπτυξη
 • Βελτίωση γεωργικού εισοδήματος (Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης, μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, πληροφόρηση-ενημέρωση-εξυπηρέτηση και κατάρτιση των παραγωγών)
 • Δημιουργία βιοτεχνιών και προώθηση δημιουργίας βιοτεχνικής περιοχής, στοχευόμενα κίνητρα για επιχειρήσεις
 • Προώθησης συνεργασίας (συνεργασία και δικτύωση επιχειρήσεων)
 • Μελέτη προστασίας και αναβίωσης της περιοχής
 • Φυσικό περιβάλλον
 • Πολιτισμός και παράδοση
 • Κοινωνική Αλληλεγγύη
 • Αθλητισμός
 • Προβολή του χαρακτήρα και της ταυτότητας της περιοχής (ανάδειξη-προβολή των φυσικών χαρακτηριστικών και της μοναδικότητας του φυσικού πλούτου μέσα από διάφορες ενέργειες της εταιρείας)
 • Συνεργασίας με τον κυβερνητικό μηχανισμό για επίλυση χρόνιων προβλημάτων και ανάδειξη των περιοχών
 • Αξιοποίηση τοπικών ενεργειακών πόρων
 • Ευρωπαϊκά και άλλα Χρηματοδοτικά Προγράμματα

 

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ

 1.Ένταξη Γεωπάρκου Τροόδους το 2015 στο Δίκτυο Παγκόσμιων Γεωπάρκων της UNESCO και στο Δίκτυο Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων

Μεγάλη επιτυχία ήταν η ένταξη του Γεωπάρκου Τροόδους στο Δίκτυο Παγκόσμιων Γεωπάρκων της UNESCO και στο Δίκτυο Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων. Μια επιτυχία που οφείλεται στη σκληρή δουλειά και στην πολύ καλή συνεργασία μας με το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης και το Τμήμα Δασών.

 

 2. Βραβείο Γαστρονομίας EDEN (European Destinations of Excellence)

Ακόμη μια επιτυχία και διεθνής αναγνώριση του Τροόδους μέσω της ΑΝ.Ε.Τ. είναι και το βραβείο Γαστρονομίας EDEN (European Destinations of Excellence), ένας θεσμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το βραβείο αυτό κέρδισε η περιοχή Πιτσιλιάς ως καλύτερος τουριστικός και γαστρονομικός προορισμός  για το έτος 2015 μετά από σχετική αίτηση η οποία υποβλήθηκε από την εταιρεία.

 

 3. Γενική Συνέλευση ΑΝ.Ε.Τ. 2016

 Επίσης, επιτυχία θεωρούμε τη Γενική μας Συνέλευση που έγινε στις 28 Μαΐου 2016, στον Αμίαντο στην παρουσία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας ο οποίος είπε χαρακτηριστικά ότι παρακινήσαμε το κράτος να στραφεί προς την ανάπτυξη του Τροόδους, το οποίο είχε παραμεληθεί τις τελευταίες δεκαετίες, και δήλωσε την ένθερμη υποστήριξή του προς το έργο της Εταιρείας μας. 

  


 

TO ΤΡΟΟΔΟΣ

Η περιοχή βρίσκεται σχεδόν στο κέντρο της Κύπρου και καλύπτει σημαντικό τμήμα του ορεινού όγκου του Τροόδους, που θεωρείται η μεγαλύτερη οροσειρά του νησιού με κορυφές που φτάνουν και μέχρι τα 1.952 μέτρα υψόμετρο. Σε γενικές γραμμές ο ορεινός όγκος του Τροόδους καταλαμβάνει το κεντρικό και νοτιοδυτικό μέρος του νησιού με κορυφογραμμή που εκτείνεται σε κατεύθυνση από τα δυτικά-βορειοδυτικά προς τα ανατολικά-νοτιοανατολικά. Η έκτασή του καλύπτει τα 2/3 του νησιού, ενώ αποτελεί το κυρίαρχο μορφολογικό και γεωλογικό γνώρισμα της Κύπρου.

Οι περιοχές που συναποτελούν το Τρόοδος αποτελούν τις πλέον ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της Κύπρου και σε γενικές γραμμές απέχουν μεγάλες χρονοαποστάσεις από τα μεγάλα αστικά συγκροτήματα Λευκωσίας και Λεμεσού. Οι μεγάλες χρονοαποστάσεις δεν οφείλονται κυρίως στη μεγάλη απόσταση σε χιλιόμετρα αλλά κυρίως στο φυσικό ανάγλυφο της περιοχής που λόγω του ορεινού όγκου δεν επιτρέπει την διάνοιξη μεγάλων ευθύγραμμων οδικών αξόνων. Κατά μέσο όρο ολόκληρη η περιοχή απέχει από τα μεγάλα αστικά κέντρα Λευκωσίας και Λεμεσού περίπου 65 χιλιόμετρα και περίπου 45 λεπτά. Η πιο απομονωμένη υποπεριοχή θεωρείται της Μαραθάσας και κυρίως οι κοινότητες Κάμπος, Τσακκίστρα και Μυλικούρι, ενώ την μικρότερη απόσταση από το πλησιέστερο αστικό κέντρο την έχουν οι κοινότητες των Κρασοχωρίων. Έστω και αν υπάρχουν σχετικά μεγάλες αποστάσεις από τα αστικά κέντρα η κεντρική θέση της Περιοχής σε σχέση με το σύνολο του νησιού αποτελεί ένα μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα και ποιο συγκεκριμένα οι κοινότητες που εμπίπτουν διοικητικά στην Επαρχία Λεμεσού (Κρασοχώρια, Νότια Πιτσιλιά, Βόρεια Πιτσιλιά–1 κοινότητα, Ορεινά Θέρετρα Λεμεσού, και Νότια Μαραθάσας-6 κοινότητες).  Συνολικά στην Επαρχία Λευκωσία εμπίπτουν 30 κοινότητες και στην Επαρχία Λεμεσού 45.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Αυτή τη στιγμή η εταιρεία μας, ακολουθώντας το Στρατηγικό της Σχεδιασμό υλοποίησε τα ακόλουθα προγράμματα : 

1. Διασυνοριακά Ελλάδα – Κύπρος 

1.1 ΓΕΩΤΟΠΙΑ : Οριοθέτηση και προβολή του Γεωπάρκου Τροόδους

Success – Οδήγησε στην ένταξη του Γεωπάρκου Τροόδους στο Ευρωπαικό Δίκτυο αλλά και στο Παγκόσμιο Δίκτυο των Γεωπάρκων της Unesco (ένταξη γεωγραφικών περιοχών ως μνημεία μετά από 42 χρόνια – Γ.Σ Unesco, Paris, Nov 2015.)

1.2 ΤΟΠΩΝ ΕΥΦΟΡΙΑ : Κατάρτιση και Εκπαίδευση των παραδοσιακών παραγωγών της περιοχής Τροόδους – Βελτίωση διανομής και προβολής προϊόντων

Success- Μέσα από την κινητικότητα του έργου δόθηκαν κίνητρα κεφαλαιοποίησης από τις τοπικές επιχειρήσεις και οι οποίες ενσωματώνονται πιο δυναμικά την συγκεκριμένη Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, με την πρόθεση τους να οργανωθούν σε Δίκτυα Επιχειρήσεων για περαιτέρω ανάπτυξη και προβολή.

2. INTERREG 4C : CESR – Απασχόληση σε αγροτικές περιοχές στη λογική του αυτοεξυπηρετούμενου αγροτουριστικού προϊόντος  

Success – Μέσα από την κινητικότητα του έργου, 2 επιχειρήσεις μας έχουν επιλεγεί από το Πρόγραμμα για πανευρωπαική προβολή ως Βέλτιστες Πρακτικές (Casale Panayiotis – Ταβέρνα Συμπόσιο Πελέντρι)

3. LEADER – Εγκεκριμένη Ομάδα Τοπικής Δράσης – ΠΑΑ 2007-2013 – αξονας 4 

Success -  Budget Used : 1.800.000

3.1 Διακρατικό Σχέδιο : ΓΕΩΠΡΟΪΟΝΤΑ (ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ)

3.2 Διακρατικό Σχέδιο : Μικρές Μεσογειακές Ιστορίες (Αναβάθμιση πολιτιστικών φεστιβάλ)

 

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020: Η Στρατηγική μας για το ΠΑΑ 2014-2020 έχει εγκριθεί ήδη από την Διαχειριστική αρχή ενώ αναμένονται εγκρίσεις κι από άλλες αιτήσεις που έγιναν και γίνονται την δεδομένη περίοδο.

 

Τι είναι το Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO Τροόδους;

Αρχικά, να εξηγήσουμε ότι «γεωπάρκο» σημαίνει με απλά λόγια, πάρκο της γης. Δηλαδή ετυμολογικά ‘πάρκο’ είναι ο χώρος που έχει διαμορφωθεί με κήπους και δέντρα και τον επισκέπτονται άνθρωποι για ψυχαγωγικούς ή ερευνητικούς σκοπούς και η λέξη γέω- από την αρχαία λέξη ‘γαία’ που σημαίνει γη. Δηλαδή Γεωπάρκο είναι ένας χώρος μέσα στον οποίο κινούνται και ζουν ζωντανοί οργανισμοί όπως οι άνθρωποι, η χλωρίδα, η πανίδα, τα επαγγέλματα, τα ήθη και έθιμα κ.α. Οτιδήποτε ζει, αναπνέει και εργάζεται μέσα στην περιφέρεια αυτή αποτελεί μέρος του Γεωπάρκου Τροόδους. Αρχίζοντας από πολύ παλιά, όλοι γνωρίζουμε, κι όσοι δεν γνωρίζουμε καλό ήταν να το μάθουμε, ότι η γένεση της Κύπρου είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη γένεση και ανύψωση της οροσειράς Τροόδους που ήταν αποτέλεσμα μιας σειράς μοναδικών και πολύπλοκων γεωλογικών διεργασιών, δηλαδή με απλά λόγια, έντονων σεισμικών δονήσεων κάτω από της επιφάνεια της θάλασσας.

Γι’ αυτό το λόγο, η Κύπρος είναι γεωλογικό πρότυπο για τους γεωεπιστήμονες όλου του κόσμου, αφού ειδικότερα η ύπαρξη του Τροόδους βοήθησε στην καλύτερη κατανόηση της εξέλιξης του πλανήτη και των ωκεανών. Μάλιστα έχει αναφερθεί από Έλληνα γεωεπιστήμονα ότι οι κάτοικοι της Κύπρου και οι ξένοι επισκέπτες δεν μπορούν να υποψιασθούν πως η δασώδης κορυφή του Τροόδους είναι το βαθύτερο στρώμα ενός κομματιού ωκεάνιου φλοιού, καθώς και του ανώτερου μανδύα της γης. Με άλλα λόγια, ένα οφιολιθικό σύμπλεγμα, που σχηματίστηκε πριν από 92 εκατομμύρια χρόνια 8.000 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Αυτό σημαίνει ότι όταν εξερευνά κανείς το Τρόοδος είναι λες και εξερευνά τον πυρήνα της γης. 

Το Γεωπάρκο Τροόδους βρίσκεται στο κεντρικό τμήμα της Κύπρου και η έκτασή του ανέρχεται γύρω στα 137.000 εκτάρια ή 1470 km2 και καταλαμβάνει περίπου το 45% της συνολικής έκτασης της οροσειράς του Τροόδους και το 15% της συνολικής έκτασης της Κύπρου. Εκτείνεται στα ανατολικά, από τα χωριά Μιτσερό, Αγιά Μαρίνα και Ποτάμι, στα βόρεια από τα Κατύδατα μέχρι τον Κάμπο της Τσακκίστρας, στα δυτικά μέχρι τον Σταυρό της Ψώκας και το Βουνί της Παναγιάς και στα νότια και νοτιοδυτικά από τα Βρέτσια, Άγιο Νικόλαο, Μανδριά, Παπούτσα και Άγιο Επιφάνειο. Διοικητικά εμπίπτει σε τρεις επαρχίες, της Λευκωσίας, Πάφου και Λεμεσού και καλύπτει την υψομετρική ζώνη από 300m έως τη ψηλότερη κορυφή της Κύπρου τη Χιονίστρα με υψόμετρο 1952m. Περιλαμβάνει 110 οικισμούς με συνολικό πληθυσμό περίπου 25 000 κατοίκων. Το σημαντικότερο όμως είναι πως ο χώρος του Γεωπάρκου συνδυάζει μια συναρπαστική τοπική γεωλογία με ένα μοναδικό φυσικό περιβάλλον που αποτελείται από τη μακρόχρονη ιστορία των ανθρώπινων κοινωνιών καθώς και τα τυπικά ήθη, τα έθιμα και τις παραδόσεις του ντόπιου πληθυσμού.

 12873446 10207461766796216 1897489930 o

 

Κέντρο Επισκεπτών Γεωπάρκου Τροόδους

Το Κέντρο Επισκεπτών του Γεωπάρκου Τροόδους  βρίσκεται στο παλιό μεταλλείο του Αμιάντου, ένα χώρο με ιστορική αξία που φιλοξενεί πλέον, έναν πανέμορφο βοτανικό κήπο με πληροφορίες για τη χλωρίδα της περιοχής, τράπεζα σπόρων ενδημικών ειδών, αλλά και πληθώρα αποδείξεων για την προηγούμενη δράση του Μεταλλείου, τη ζωή και τους ανθρώπους του. Για τους σκοπούς του Κέντρου Επισκεπτών του Γεωπάρκου χρησιμοποιήθηκε το παλιό Δημοτικό Σχολείο του Μεταλλείου, ένα εξαίρετο κτίσμα παλαιάς αρχιτεκτονικής με ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τα τζάκια που φιλοξενούνται σε κάθε δωμάτιο και την εσωτερική του αυλή.  

Στην είσοδο του κτιρίου, υπάρχει ένας γεωλογικός κήπος, ο οποίος αναπαριστά τον οφιόλιθο του Τροόδους. Σε αυτό τον κήπο θα δούμε πετρώματα από όλη την ακολουθία του Τροόδους, σε σειρά μάλιστα με την οποία συναντώνται σε πραγματικές συνθήκες. Θα δούμε επίσης, μια υπαίθρια αίθουσα διδασκαλίας, η οποία χρησιμοποιείται κυρίως από μαθητές για διαδραστικά μαθήματα. Στον εσωτερικό χώρο, είναι τοποθετημένα πανέμορφα εκθέματα ενδεικτικά της γεωλογικής σπουδαιότητας του Τροόδους, μακέτα αναπαράστασης σημαντικών χώρων γεωλογικού ενδιαφέροντος όπως ρήγματα, μεταλλεία, μονοπάτια της φύσης κλπ. πίνακες επιστημονικών πληροφοριών, καθώς και αίθουσα προβολής του ντοκιμαντέρ του Γεωπάρκου.  

Το Κέντρο φιλοξενεί επίσης, ξεχωριστή αίθουσα αφιερωμένη στα Μεταλλεία Αμιάντου και Χρωμίου, αναπαράσταση αρχαίου καμινιού για την παραγωγή χαλκού αλλά και αναπαράσταση γαλαρίας εξόρυξης θειούχων μεταλλευμάτων του περασμένου αιώνα. Από το κατάστημα Γεωπροϊόντων του Κέντρου μπορεί κάποιος να αγοράσει αντικείμενα τέχνης αλλά και χρηστικά από υλικά της γης του Τροόδους, καθώς και τον οικοτουριστικό οδηγό και το ντοκιμαντέρ του Γεωπάρκου.

 

IMG 3694

Join us on Facebook facebook small

 

if you are for Trooding All the way

 

Subscribe to our Newsletter