user_mobilelogo

Το έργο με τίτλο ΤΟΠΩΝ ΕΥΦΟΡΙΑ - Διατροφικά προϊόντα και βιώσιμη Ανάπτυξη στις περιοχές Συνεργασίας, Κοινότητες περιοχής Τροόδους,  Οροπέδιο Λασιθείου,   Σητεία και Χίος. Το έργο αφορά τον Άξονα Προτεραιότητας 1. Ανταγωνιστικότητα του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013 στοχεύοντας στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την ανάπτυξη δράσεων διαφοροποίησης, προβολής και προώθησης των τοπικών Προϊόντων. Έχει συγχρηματοδοτηθεί από Ευρωπαϊκούς πόρους κατά 80% και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου 20%.

Συνολικός Προϋπολογισμός του προγράμματος 500.00,00

ΕΤΠΑ: 400.000,00 (80%)

ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ:100.000,00 (20%)

Εταιρικό Σχήμα

Επικεφαλής εταίρος Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου

Εταίρος 2: Δήμος Σητείας

Εταίρος 3: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χίου

Εταίρος 4: Αναπτυξιακή Εταιρεία Κοινοτήτων Περιοχής Τροόδους

Προϋπολογισμός ανά χώρα:

ΕΛΛΑΔΑ : 400.000,00

ΕΤΠΑ: 320.000,00

ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ :80.000,00

 

Η περιοχή του Προγράμματος

 

Η περιοχή διασυνοριακής συνεργασίας του Προγράμματος περιλαμβάνει, για την Ελλάδα τρεις περιφέρειες (Περιφέρεια Κρήτης, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και τμήμα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου), ενώ για την Κύπρο, το σύνολο της χώρας.

Χαρακτηριστικά της επιλέξιμης περιοχής ήταν ο νησιωτικός χαρακτήρας και η κυριαρχία του θαλάσσιου χώρου που προσδίδει μοναδικό πλούτο φυσικό περιβάλλοντος, ενώ παράλληλα υπάρχει πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, απόρροια μιας μακράς ιστορικής διαδρομής και μεγάλων πολιτισμών ,στοιχεία που ανέδειξαν τα νησιά σε ελκυστικούς τουριστικούς προορισμούς.

 

Οι τέσσερεις περιοχές συνεργασίας του έργου ΤΟΠΩΝ ΕΥΦΟΡΙΑ (Οροπέδιο Λασιθίου, Σητεία, Χίος και Κοινότητες περιοχής Τροόδους) ταυτίζονται μεταξύ τους γιατί έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά

 • Παράγουν υψηλής ποιότητας προϊόντα τα οποία διαθέτουν στοιχεία μοναδικότητας που συνδέονται άμεσα με την παράδοση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τόπου.
 • Διαθέτουν τυποποιημένα προϊόντα τα οποία δύναται να προωθηθούν ως ένα σύνολο χαρακτηριστικών προϊόντων του τόπου
 • Χαρακτηρίζονται από πολλές μικρές αγροτικές εκμεταλλεύσεις με αποτέλεσμα να υπάρχει υψηλός ανταγωνισμός που επηρεάζει τις τιμές των προϊόντων
 • Σημαντικό μέρος της οικονομίας τους βασίζεται στην παροχή υπηρεσιών στον τομέα του τουρισμού και λοιπών συναφών υπηρεσιών

Στόχος του προγράμματος ήταν η εφαρμογή τοπικών σχεδίων βιώσιμης ανάπτυξης στις επιλεγμένες περιοχές συνεργασίας μέσω της ανάδειξης των χαρακτηριστικών τοπικών διατροφικών προϊόντων του πρωτογενή τομέα και των παράγωγων τους, και επιδίωξη των ενεργειών του συγκεκριμένου προγράμματος είναι:

 1. Αξιοποίηση των τοπικών διατροφικών προϊόντων ως πόλο έλξης των επισκεπτών συμβάλλοντας έτσι ουσιαστικά στην αύξηση της επισκεψιμότητας της περιοχής που στην περίπτωση του Οροπεδίου Λασιθίου είναι η πατάτα τα παραδοσιακά αλλαντικά, τα τυροκομικά, τα νωπά κηπευτικά και βότανα.
 2. Ανάδειξη των χαρακτηριστικών προϊόντων της τοπικής περιοχής και τη δημιουργία προϋποθέσεων για εμπλουτισμό και εξέλιξη των προϊόντων αυτών, επιφέροντας έτσι την ανάπτυξη του παραγωγικού κλάδου και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Η Σητεία στο έργο αυτό δίνει προβολή στα σητειακά γλυκά, το ελαιόλαδο, κρασί και το τσίπουρο.
 3. Ανάπτυξη στρατηγικών προώθησης των τοπικών προϊόντων μέσα από οργανωμένες δράσεις προβολής και δημοσιότητας με κύριο στόχο την ανάδειξη νέων τοπικών εφοδιαστικών αλυσίδων αλλά και την προβολή λιγότερων γνώσεων προϊόντων που στην περίπτωση της Χίου είναι η μαστίχα, το μαστέλο, τα μανταρίνια χίου, ούζο, λικέρ και τα αρωματικά φυτά.
 4. Βελτίωση της ποιότητας των τοπικών προϊόντων προώθηση της υψηλής προστιθέμενης αξίας από την εφαρμογή των νέων τεχνολογικών εξελίξεων και των σύγχρονων προτύπων κατανάλωσης όπου στην περίπτωση των κοινοτήτων της περιοχής Τροόδους προτείνονται τα παραδοσιακά αλλαντικά, κουμανταρία, ροδόσταγμα, σιουσιούκος, βότανα, μέλι, γλυκά και οι μαρμελάδες.

Ειδικότερος στόχος του Έργου ΤΟΠΩΝ ΕΥΦΟΡΙΑ ήταν

 • Η προώθηση της τοπικής Ανάπτυξης μικρών απομακρυσμένων χωριών και οικισμών, δημιουργία των βάσεων για την παραμονή του τοπικού πληθυσμού ή και την επιστροφή του στις περιοχές παρέμβασης
 • Βελτίωση του επιπέδου ποιότητας ζωής των κατοίκων των ευρύτερων περιοχών παρέμβασης με την στροφή στα τοπικά προϊόντα και την πλήρη αξιοποίηση των προτερημάτων τους
 • Βελτίωση της διαδικασίας διακίνησης των τοπικών διατροφικών προϊόντων μέσω της ανάδειξης κατάλληλων μεθόδων υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων τυποποίησης, εμφιάλωσης, συντήρησης και διακίνησης
 • Αναζήτηση κατάλληλων μεθόδων προβολής και προώθησης των τοπικών διατροφικών προϊόντων ειδικότερα των περιοχών συνεργασίας, ενισχύοντας την επιχειρηματική τους διάσταση.
 • Δημιουργία τοπικών αγορών, οι οποίες θα αποτελέσουν ένα σύστημα πληροφόρησης και αυτοοργάνωσης των τοπικών παραγωγών, καθώς και ένα κέντρο προβολής και προώθησης των τοπικών προϊόντων. Οι τοπικές αγορές θα αποτελέσουν έναν σταθερό πόλο έλξης των επισκεπτών προς τις επιλεγμένες περιοχές της ενδοχώρας, ενώ παράλληλα θα αξιοποιηθούν ως κέντρα συντονισμού των δραστηριοτήτων στην ύπαιθρο με επίκεντρο τα τοπικά προϊόντα και αντικείμενο τις τοπικές εκδηλώσεις. Παράλληλα, η αγορά θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για την κατάρτιση των τοπικών παραγωγών με στόχο τη συνεχή βελτίωση των τοπικών προϊόντων.
 • η ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας (τοπικές συνήθειες, πρακτικές, τεχνικές και παράδοση)

Δράσεις Εταίρων του έργου ήταν:

 • Η δημιουργία οδηγών - φυλλαδίου πληροφόρησης και προβολής του έργου ΤΟΠΩΝ ΕΥΦΟΡΙΑ
 • Συμμετοχή σε εκθέσεις με σκοπό την προβολή του έργου και τα διατροφικά τοπικά προϊόντα των περιοχών συνεργασίας που συμμετείχαν στο πρόγραμμα
 • Διαμόρφωση και εξοπλισμός Κέντρου Προβολής τοπικών προϊόντων του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου
 • Σχεδιασμός και διοργάνωση επιμορφωτικών συναντήσεων τοπικών παραγωγών
 • Διαμόρφωση και εξοπλισμός Κέντρου προβολής και δικτύωσης τοπικών προϊόντων Τροόδους – πάνω όροφος κτηρίου γραφείων της Αναπτυξιακής Εταιρείας Τροόδους
 • Ανταλλαγή τεχνογνωσίας ανάμεσα στις περιοχές συνεργασίας και παράλληλα διοργάνωση διήμερων workshop
 • Φεστιβάλ / εκθέσεις και γευσιγνωσία τοπικών προϊόντων Εταίρων, ημερίδες ενημέρωσης για τα τοπικά προϊόντα, επισκέψεις σε πρότυπους χώρους παραγωγής και τυποποίησης προϊόντων, καλλιτεχνικά δρώμενα, εργαστήρια μαγειρικής

Οι Δράσεις της Αναπτυξιακή Τροόδους στο έργο ήταν:

 

 • Διοργάνωση Τέταρτης Συνάντησης συντονισμού(πληρωμή όλων των εξόδων των εταίρων)
 • Οικοδομικές εργασίες, εξοπλισμός και σχεδιασμός δραστηριοτήτων του Κέντρου Προβολής 1ος όροφος κτηρίου γραφείων ΑΝΕΤ
 • Λειτουργία Γραφείου και Δικτύωση του κέντρου προβολής
 • Διοργάνωση 2ου workshop συντονισμός έργου και κάλυψη συνολικών εξόδων

Τα χαρακτηριστικά τοπικά προϊόντα των περιοχών παρέμβασης του έργου απεικονίζονται στο πίνακα που ακολουθεί:

Περιοχές Παρέμβασης Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα Προϊόντα ΠΟΠ / ΠΓΕ

Κρήτη, οροπεδιο λασιθιου, Ελλάδα

Κρήτη, Σητεία, Ελλάδα

Ελαιόλαδο, μέλι, κρασί, βότανα, σταφίδα, αρτοσκευάσματα, τυροκομικά, εσπεριδοειδή, νωπά κηπευτικά, τσικουδιά, σητειακά γλυκά

ΠΟΠ Ελαιόλαδο Σητείας Λασιθίου

ΠΟΠ Γραβιέρα Κρήτης

ΠΟΠ Ξυνομυζήθρα Κρήτης

ΠΓΕ Κρητικό Παξιμάδι

Χίος, Βόριο αιγαιο Ελλάδα Μαστίχα, μαστέλλο, εσπεριδοειδή, ούζο, λικέρ, αρωματικά φυτά, μέλι

ΠΟΠ Θρούμπα Χίου

ΠΟΠ Μαστιχέλαιο Χίου

ΠΟΠ Τσίκλα Χίου

ΠΟΠ Μαστίχα Χίου

Μανταρίνι Χίου (έχει υποβληθεί αίτηση)

τροοδοσ,

Κύπρος

Χαλλούμι, λουκάνικο, χαρουπόμελο, ζιβανία, κουμανταρία, σταφύλια, κηπευτικά, φρούτα, σουτζιούκκο, αλλαντικά παραδοσιακού τύπου (λουκάνικα, λούντζες, χοιρομέρια), παραδοσιακά γλυκά του κουταλιού, μαρμελάδες, αλλαντικά φυλλοβόλα οπωροφόρα (κερασιά, μηλιά)

ΠΓΕ Λουκούμι Γεροσκήπου

Χαλλούμι, Λουκάνικο Πιτσιλιάς, την Ποσυρτή και τον Τραχανά (έχει υποβληθεί αίτηση)

Έχει δημιουργηθεί το λογότυπο του έργου που ήταν παραδοτέο του εταίρου 2 (Δήμος Σητείας) το θεωρείται βασικό στοιχείο προβολής, προσδίδοντας στο έργο το στοιχείο της αναγνωρισιμότητας, μέσα από τη δημιουργία μιας εικονικής ταυτότητας που συνέβαλλε στην ευκολότερη προώθηση των στόχων του. Το λογότυπο που επιλέχθηκε είναι μοναδικό, εντυπώνεται εύκολα από το κοινό και περικλείει τη συνολική φιλοσοφία του έργου. Παράλληλα, είναι εύχρηστο, με την έννοια ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες των υπολοίπων ενεργειών του έργου, σε διάφορα μεγέθη, χρωματισμούς και εφαρμογές.  

image001

 

Βασικά επικοινωνιακά μέσα του έργου αποτέλεσαν το ενημερωτικό φυλλάδιο και οι αφίσες προβολής. Το ενημερωτικό φυλλάδιο που δημιουργήθηκε σε 5.000 αντίτυπα προβάλει τα κεντρικά χαρακτηριστικά του έργου (πλαίσιο συγχρηματοδότησης, σκοπός, επιδιωκόμενα αποτελέσματα, ομάδες-στόχοι, ομάδα συνεργαζόμενων εταίρων, περιοχές συνεργασίας και προβαλλόμενα τοπικά διατροφικά προϊόντα).

image002

Επίσης, παράχθηκαν 1.000 αφίσες προβολής  όπου κάθε αφίσα παραπέμπει σε μια από τις περιοχές συνεργασίας και στα αντίστοιχα τοπικά διατροφικά προϊόντα.  

 

 

 

ΕΥΦΟΡΙΑ συμμετείχε σε πέντε (5) εκθέσεις, ως ακολούθως:

 

8η γιορτή Αγροτουρισμού Χίου (Χίος, 31/7-5/8/2012)

image012

 

 

Ενοποιημένη έκθεση DETROP, OENOS & BIOLOGICA (Θεσσαλονίκη, 7-9/3/2013)

 image016

 

16η Έκθεση ΤΑΞΙΔΙ 2013 (Λευκωσία, 17-19/5/2013)

 image020

11η Παγκρήτια Αγροτική και Εμπορική Έκθεση Αρκαλοχωρίου (19-24/7/2013)

 ekthesi arkaloxoriou

 

Ημέρα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας (ECDAY 2013) (Άγιος Νικόλαος 25/9/2013)

 

image024

 

image025

 

Η συμμετοχή στις προαναφερόμενες εκθέσεις αποτέλεσε αναπόσπαστο εργαλείο προώθησης και προβολής τόσο των τοπικών διατροφικών προϊόντων και των περιοχών συνεργασίας, όσο και του προτεινόμενου έργου καθώς και του Προγράμματος από το οποίο συγχρηματοδοτείται. Η προβολή των τοπικών διατροφικών προϊόντων πρωτίστως αφορούσε την προώθησή τους ανάμεσα στις περιοχές συνεργασίας, και δευτερευόντως στόχευσε στην ευρύτερη προώθησή τους εντός των δύο χωρών (Ελλάδα και Κύπρος), προσφέροντας άμεσο και μετρήσιμο αποτέλεσμα. Το έργο επεδίωξε να επωφεληθεί από τα προτερήματα συμμετοχής σε εκθέσεις, όπως:

 • brand awareness
 • επαναπροσδιορισμός των προϊόντων (αλλαγές σε πολύ πιο ώριμα προϊόντα) και παρουσίαση βελτιωμένων προϊόντων
 • διαφοροποιημένη προβολή τοπικών διατροφικών προϊόντων
 • γνωριμία με τον ανταγωνισμό
 • προσέγγιση καταναλωτικού κοινού
 • δημιουργία νέων επαφών και δικτυώσεων με φορείς και επιχειρήσεις
 • διείσδυση σε νέες αγορές και ανάπτυξη περιφερειακών συνεργασιών
 • εξωστρέφεια προϊόντων
 • διάχυση των αποτελεσμάτων και καλών πρακτικών του έργου προς το ευρύτερο κοινό
 • προσέγγιση δυνητικών επωφελουμένων του έργου και προώθηση της συμμετοχής τους στις λοιπές ενέργειες του έργου.

Σημαντικά οφέλη για τους τοπικούς παραγωγούς φαίνεται να διασφαλίστηκαν μέσα από τις δύο τοπικές εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν στη Σητείας από τον Εταίρο 2. Για άλλη μια φορά οι υπόλοιποι εταίροι του έργου υποστήριξαν τη συνολική διοργάνωση και συμμετείχαν με εκπροσώπους και τοπικά προϊόντα στην υπαίθρια έκθεση που υλοποιήθηκε στο χώρο του φεστιβάλ.

 

1ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΗΤΕΙΑΣ «Διατροφή και Τοπική Κουλτούρα» (7-9 Σεπτεμβρίου 2012)

image026

2ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΗΤΕΙΑΣ «Τοπικά Προϊόντα: Διατροφικές & θεραπευτικές ιδιότητες» (20-22 Σεπτεμβρίου 2013)

image028

 

Μια ακόμα κατηγορία δράσεων προβολής που παρουσιάζει τα βασικά αποτελέσματα του έργου είναι η έκδοση δύο πρακτικών οδηγών και ενός λευκώματος, ως ακολούθως:

 

Λεύκωμα «ΤΟΠΩΝ ΕΥΦΟΡΙΑ… στα σύνορα των γεύσεων» (ISBN 978-960-85939-5-4) (ελληνική και αγγλική γλώσσα)

image034Στόχος της έκδοση είναι η ανάδειξη των τοπικών διατροφικών προϊόντων, του τοπικού πλούτου, της τοπικής κουλτούρας και της πολιτισμικής κληρονομιάς των τεσσάρων περιοχών συνεργασίας. Ο αναγνώστης μέσα από τις 120 σελίδες του λευκώματος και τις 60 επιλεγμένες φωτογραφίες ταξιδεύει στις περιοχές συνεργασίας και γνωρίζει τα τοπικά προϊόντα και τους χώρους παραγωγής τους, τις σύγχρονες πρακτικές αλλά και τον τρόπο σύνδεσης με την παράδοση κάθε τόπου. Δίδεται το μήνυμα ότι εφαρμόζοντας τις γενικές αρχές της αειφορίας, τα (διαχρονικά) φημισμένα - αυθεντικά τοπικά προϊόντα με χαρακτηριστικά υψηλής ποιότητας, αν και υπόκεινται σε ισχυρό ανταγωνισμό, παρά ταύτα μπορούν (υπό διαρκείς προϋποθέσεις) να εξασφαλίσουν νέα δεδομένα για την περιοχή συνεργασίας του έργου ΤΟΠΩΝ ΕΥΦΟΡΙΑ.

 

Πρακτικός Οδηγός 1 «Προώθηση τοπικών διατροφικών προϊόντων… marketing plan και κανάλια διανομής» (ISBN 978-960-85939-3-0) (ελληνική γλώσσα)

image036

Μέσα από 60 σελίδες, ο πρακτικός οδηγός νο1 στοχεύει να μεταφέρει στους αναγνώστες του με εύκολο, κατανοητό, περιεκτικό και ενδιαφέρον τρόπο τα βασικά σημεία στην ανάπτυξη και εφαρμογή της στρατηγικής μάρκετινγκ των αγροτικών προϊόντων, λειτουργώντας ως εργαλείο υποστήριξης των προσπαθειών ανάδειξης των χαρακτηριστικών προϊόντων που παράγει ένας τόπος στις σύγχρονες αγορές. Κεντρικό αξίωμα που πρεσβεύει ο οδηγός είναι ότι το μάρκετινγκ αποτελεί μια αναγκαία συνθήκη για την ομαλή λειτουργία κάθε σύγχρονης παραγωγικής μονάδας / επιχείρησης, ανεξαρτήτου μεγέθους, επιδιώκοντας την αριστοποίηση των πωλήσεων μέσω της ορθής τοποθέτησης, της διαφοροποίησης και της συστηματικής προώθησης των προϊόντων.

 

Πρακτικός Οδηγός 2 «Διασφάλιση ποιότητας των αγροτικών προϊόντων κατά τη διανομή τους από το χωράφι στο πιάτο του τελικού καταναλωτή» (ISBN 978-960-85939-4-7) (ελληνική γλώσσα)

image038Στις 60 σελίδες του πρακτικού οδηγού νο1 παρουσιάστηκαν τα βασικά κανάλια διανομής των τοπικών προϊόντων. Ο παρόν οδηγός μεταφέρει τον αναγνώστη ένα βήμα παραπέρα, στοχεύοντας στην ανάδειξη των μεθόδων διασφάλισης της ποιότητας και βελτίωσης της διανομής των προϊόντων σε όλες φάσεις παραγωγής, αποθήκευσης, επεξεργασίας, συσκευασίας / εμφιάλωσης, σήμανσης, μεταφοράς

και λιανικής πώλησης. Η βελτίωση της ελκυστικότητας, της υγιεινής και ασφάλειας των προϊόντων αποτελεί πλέον βασική προϋπόθεση προκειμένου το προϊόν να γίνει ανταγωνιστικό και να κατακτήσει μια σημαντική θέση μέσα στις σύγχρονες αγορές.

Αρμόδιος για την παραγωγή έντυπου υλικού προβολής και δημοσιότητας ήταν ευθύνη της Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χίου η οποία ήταν ο Εταίρος 3 στο πρόγραμμα. Συνολικά παράχθηκαν 2.000 αντίτυπα από κάθε έκδοση που μοιράστηκαν ισόποσα στους τέσσερις εταίρους.

Παράλληλα, η ηλεκτρονική μορφή των εκδόσεων αναρτήθηκε στον ιστότοπο του έργου ΤΟΠΩΝ ΕΥΦΟΡΙΑ προκειμένου να είναι διαθέσιμη από κάθε ενδιαφερόμενο μέρος.

Τέλος, στο πλαίσιο των δράσεων προβολής και δημοσιότητας του έργου προγραμματίστηκε η

υλοποίηση του ενός Διεθνούς Ανοικτού Συνεδρίου στην Κύπρο (παραδοτέο 2.3.1), τη διοργάνωση

του οποίου ανέλαβε ο Εταίρος 4 που ήταν η Αναπτυξιακή Εταιρεία Τροόδους.

Το συνέδριο αποτέλεσε βασικό καταληκτικό γεγονός του έργου και είχε ως στόχο την παρουσίαση του έργου και των βασικών αποτελεσμάτων του.

Κεντρικός στόχος του συνεδρίου, πέρα από την προβολή του έργου, ήταν να τεθούν οι βάσεις για ένα γόνιμο διάλογο, αναφορικά με τις ποιοτικές διαστάσεις των τοπικών διατροφικών προϊόντων και της σύνδεσής τους με τη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στις 24/10/2013 στην αίθουσα Γιώργος Σεφέρης. Ειδική αναφορά έγινε στα συμπεράσματα των τριών μελετών που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο του έργου. Επίσης, έγιναν παρουσιάσεις για το διεθνές κίνημα Slow Food, το γαστρονομικό τουρισμό, τα δίκτυα των παραγωγών και επιτυχημένων παραδειγμάτων προώθησης τοπικών προϊόντων σε διεθνές επίπεδο.

image041

image043

image045 

 

Α.1 Γενικοί στόχοι επικοινωνίας

Η επικοινωνία (προβολή και δημοσιότητα) αποτελεί βασική δράση του Έργου ΤΟΠΩΝ ΕΥΦΟΡΙΑ και στοχεύει στην προσέλκυση ατόμων της ομάδας στόχου που θα συμμετέχουν στις δράσεις του έργου, καθώς και στην ενεργοποίηση του ευρύτερου τοπικού υποστηρικτικού δικτύου, διαμορφώνοντας τις συνθήκες που θα στηρίξουν την υλοποίηση του έργου και τη μεγιστοποίηση του παραγόμενου αποτελέσματος. Η παρεχόμενη πληροφόρηση αφορά τους στόχους του έργου, τη φιλοσοφία του, τα πακέτα εργασίας και τις ενέργειες που περιλαμβάνει και τον τρόπο που μπορεί να ωφεληθεί κάθε περιοχή συνεργασίας από τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Με αυτό τον τρόπο η δημοσιότητα του έργου και η διάχυση των αποτελεσμάτων του συμβάλουν ουσιαστικά:

 • στην εμπλοκή των τοπικών παραγωγών σε κάθε στάδιο σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης του έργου
 • στην ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των τοπικών φορέων και του συνολικού τοπικού δυναμικού, με στόχο την πολλαπλασιαστική εφαρμογή των αποτελεσμάτων του έργου
 • στη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για αυτοοργάνωση και δικτύωση των εμπλεκόμενων μερών σε κάθε περιοχή συνεργασίας, με στόχο την ανάπτυξη κοινών στρατηγικών προώθησης και βελτίωσης των τοπικών προϊόντων
 • στην προσέλκυση του καταναλωτικού κοινού προς τις περιοχές συνεργασίας
 • στην αξιοποίηση υφιστάμενων και νέων αγορών
 • στην προβολή και εξωστρέφεια των τοπικών διατροφικών προϊόντων και στην άμεση σύνδεσή τους με την περιοχή παραγωγής τους ως συγκριτικό πλεονέκτημα
 • στην πληροφόρηση και στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας ανάμεσα σε κάθε συνεργαζόμενο εταίρο και ανάμεσα στις περιοχές συνεργασίας

 

Τα τοπικά προϊόντα που αναδειχτούν αποτελούν μέρος της τοπικής ταυτότητας και κουλτούρας, είναι μοναδικά, έχουν διατροφική ή / και φαρμακευτική αξία και μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας. Τα τοπικά προϊόντα συνδέονται με τις παραγωγικές ομάδες των αγροτών και των κτηνοτρόφων (πρωτογενής τομέας παραγωγής). Επίσης, συνδέονται με την ευαίσθητη ομάδα των γυναικών της υπαίθρου και με μικρές παραγωγικές μονάδες του δευτερογενή τομέα, οι οποίες αξιοποιούν τις παραγόμενες πρώτες ύλες προκειμένου και δημιουργήσουν τα χαρακτηριστικά παραδοσιακά προϊόντα που συνδέονται άμεσα με τις περιοχές συνεργασίας (γλυκίσματα, παραδοσιακά φαγητά, αλλαντικά, κ.λπ.).

Το επικοινωνιακό σχέδιο του έργου περιλάμβανε την αξιοποίηση των παρακάτω κατηγοριών μεθόδων προβολής:

 • Οπτικά μέσα προβολής: λογότυπο και διακριτικά στοιχεία έργου, αφίσες, πανό και πινακίδες (ως επιμέρους δράσεις προβολής και δημοσιότητας συγκεκριμένων παραδοτέων π.χ. φεστιβάλ).
 • Ενέργειες προβολής μέσω παραγωγής έντυπου υλικού: ενημερωτικό φυλλάδιο έργου, ενημερωτικά δελτία, ενημερωτική αλληλογραφία και emails, δίγλωσσος οδηγός προβολής, πρακτικοί οδηγοί Νο1 και Νο2.
 • Ενέργειες προβολής μέσω άμεσης επικοινωνίας: συναντήσεις συντονισμού, ενημερωτικές επαφές, διεθνές συνέδριο, φεστιβάλ, συμμετοχή σε εκθέσεις.
 • Ενέργειες προβολής μέσω χρήσης Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης: δελτία τύπου, δημοσιεύσεις άρθρων στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο καθώς και συνεντεύξεις τύπου (ως επιμέρους δράσεις
 • προβολής και δημοσιότητας συγκεκριμένων παραδοτέων π.χ. φεστιβάλ).
 • Ενέργειες μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών: δημιουργία και ενημέρωση ιστοσελίδας του έργου και ευρεία χρήση του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για την ενημέρωση και προβολή.
 • Λοιπό υλικό δημοσιότητας: κονκάρδες, στυλό, folder και σημειωματάρια (ως επιμέρους δράσεις προβολής και δημοσιότητας συγκεκριμένων παραδοτέων π.χ. φεστιβάλ).

 

Τα στελέχη που ορίστηκαν από κάθε εταίρο ως αρμόδια άτομα επικοινωνίας ήταν:

 

Επικεφαλής Εταίρος: Μανόλια Κοντογιάννη (Επικοινωνιακή Υπεύθυνη του Έργου)

Εταίρος 2: Αριστοτέλης Μεραμβελιωτάκης

Εταίρος 3: Χρήστος Καρτάλης

Εταίρος 4: Κλέλια Βασιλείου

Join us on Facebook facebook small

 

if you are for Trooding All the way

 

Subscribe to our Newsletter